Novosti

Poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kastva za 2019. godinu

12.03.2019

Temeljem odredbi Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Kastva objavljuje se poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kastva za 2019. godinu. Prijedlozi se zaprimaju do 04. travnja 2019. godine do 14 sati bez obzira na način dostave.

Prilog: 

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - "KASTAFSKI VRTIĆ - CJELODNEVNI RAD"

Grad Kastav je 16. kolovoza 2018. godine s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt "Kastafski vrtić - cjelodnevni rad".

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1

15.01.2020

Sukladno članku 102. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu

IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1.

Obavijest o dodjeli kompostera

15.01.2020

Obavijest o dodjeli kompostera  

Temeljem Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje prijava za dodjelu kompostera Gradonačelnik Grada Kastva donio je Odluku o dodjeli 50 kompostera zapremine 400 L i 20 kompostera zapremine 280 L.

Popis osoba koje su ostvarile pravo na dodjelu pogledajte ovdje (Odluka u prilogu).

Podjela kompostera izvršiti će se u prostoru garaže Školske sportske dvorane, Stražnica 2, Kastav:

utorak 28. siječanj od 15:00 do 17:00 sati,
srijeda 29. siječanj od 07:30 do 11:00 sati.

Obavijest o dodjeli kompostera

15.01.2020

Temeljem Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje prijava za dodjelu kompostera Gradonačelnik Grada Kastva donio je Odluku o dodjeli 50 kompostera zapremine 400 L i 20 kompostera zapremine 280 L.

Popis osoba koje su ostvarile pravo na dodjelu pogledajte ovdje (Odluka u prilogu).

Podjela kompostera izvršiti će se u prostoru garaže Školske sportske dvorane, Stražnica 2, Kastav:

utorak 28. siječanj od 15:00 do 17:00 sati,
srijeda 29. siječanj od 07:30 do 11:00 sati.

Stranice