Novosti

Izmjene i dopune Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na posručju Grada Kastva

30.07.2018

Dostava izvještaja o radu i financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci u 2018. godini

12.07.2018

Pozivaju se svi korisnici proračunskih sredstava temeljem Odluke o financiranju javnih potreba na području Grada Kastva u 2018.g., da sukladno članku 3. Ugovora o financiranju, dostave financijski izvještaj i izvještaj o radu za prvih šest mjeseci u  2018. godinu, a sukladno obrascima u prilogu.

 

Rok za dostavu izvješća je  10. kolovoza 2018.g.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.

11.07.2018

Poziv za podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za izradu Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu

10.07.2018

Grad Kastav je 10. srpnja 2018. godine objavio Poziv za podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za izradu proračuna Grada Kastva za 2019. godinu te projekcija proračuna za 2020. i 2021. godinu.

Pozivaju se građani Grada Kastva, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udruge građana da do 31.kolovoza 2018. godine dostave svoje prijedloge komunalnih zahvata ili akcija za koje procjenjuju da su potrebni ili da će im život učiniti boljim!

Stranice