Opće informacije

Počinje Pust va Kastve

15.01.2016

Manifestacija Pust va Kastve 2016. predstavljena je u četvrtak, 14. siječnja, u 11 sati na konferenciji za medije u Mićem zavičajnom muzeju Idičina peknjica. Bogat ovogodišnji program uz veselu potporu grupe Cukar i kafe predstavili su Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika Grada Kastva, Dolores Kukurin, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice grada Kastva, predstavnici pusnih odbora, Miroslav Krpan, direktor 7. Rally-a maškaranih oktanaca Halubje – Liburnija 2016, i Edo Poropat – osoba bez koje je nezamisliv početak pusta – puhač u Antonjski rog.

Financijski izvještaj i izvještaj o radu

7.01.2016

Molimo korisnike kojima su dodijeljena financijska sredstva iz proračuna Grada Kastva da sukladno članku 3. Ugovora o sufinanciranju dostave financijski izvještaj i izvještaj o radu za 2015. godinu sukladno obrascima u prilogu. Za sva pitanja obratite se na tel:688-210 (Neva Andonov). Sukladno Ugovoru molimo Vas da tražena izvješća dostavite Gradu Kastvu do 29. siječnja 2016.g.

OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU ZA PROGRAM KREDITIRANJA „KVARNER FAMILY 2015.“

31.12.2015

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja „Kvarner Family 2015.“ na području Primorsko-goranske županije (KLASA:022-04/15-01/28, URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-10 od dana 27. srpnja 2015.) objavljuje OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU ZA PROGRAM KREDITIRANJA „KVARNER FAMILY 2015.“

Stranice