Opće informacije

Financijski izvještaj i izvještaj o radu

7.01.2016

Molimo korisnike kojima su dodijeljena financijska sredstva iz proračuna Grada Kastva da sukladno članku 3. Ugovora o sufinanciranju dostave financijski izvještaj i izvještaj o radu za 2015. godinu sukladno obrascima u prilogu. Za sva pitanja obratite se na tel:688-210 (Neva Andonov). Sukladno Ugovoru molimo Vas da tražena izvješća dostavite Gradu Kastvu do 29. siječnja 2016.g.

OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU ZA PROGRAM KREDITIRANJA „KVARNER FAMILY 2015.“

31.12.2015

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja „Kvarner Family 2015.“ na području Primorsko-goranske županije (KLASA:022-04/15-01/28, URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-10 od dana 27. srpnja 2015.) objavljuje OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU ZA PROGRAM KREDITIRANJA „KVARNER FAMILY 2015.“

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE U 2015./2016. PEDAGOŠKOJ GODINI

22.12.2015

Pozivaju se roditelji predškolske djece s područja Grada Kastva (prebivalište Grad Kastav) koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja na upis djece u program predškole. 

Stranice