Plan ukupnog razvoja

Program ukupnog razvoja Grada Kastva 2016.-2020.

10.03.2016

Program ukupnog razvoja Grada Kastva (U daljnjem tekstu PUR Grada Kastva) je planski dokument razvoja Grada Kastva u kojem se određuju lokalni razvojni pravci uzimajući u obzir sva obilježja, prednosti i ograničenja područja kako bi se utvrdili ciljevi i prioriteti razvoja.

PUR Grada Kastva sastoji od dvije međusobno povezane cjeline, od čega je prva Analiza postojeće situacije područja, a druga Strategija razvoja područja.

Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja u okviru Programa ukupnog razvoja Grada Kastva 2016. - 2020. godina

13.11.2015

JAVNI POZIV

za prikupljanje projektnih ideja u okviru Programa ukupnog razvoja Grada Kastva 2016. - 2020. godina

 

I.

Grad Kastav u suradnji s Riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o. radi na izradi Programa ukupnog razvoja (u daljnjem tekstu PUR) Grada Kastva za razdoblje 2016.-2020. godina. PUR je važan dokument u procesu odabira budućih pravaca razvoja, ali i dokument koji je dio politike korištenja strukturnih fondova EU. Svrha izrade PUR-a je poticanje održivog razvoja Grada Kastva, razvoj onih djelatnosti koje omogućuju gospodarski i socijalni napredak uz istodobno očuvanje okoliša te prirodnog i kulturnog naslijeđa.

 

II.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se uključe u ovaj projekt i prijave svoje projektne ideje koje mogu doprinijeti gospodarskom, infrastrukturnom i društvenom razvoju te podizanju kvalitete života stanovnika Grada Kastva.

...

Plan ukupnog razvoja