Savjet mladih

Savjet mladih     


Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Kastva, osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Kastva. Članovi su hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Kastva, u dobi od petnaest (15) do dvadeset i devet (29) godina života.      

Sastav Savjeta mladih


Članovi Savjeta mladih u mandatnom razdoblju 2017. — 2020. godine.

 

Predsjednica:

Patricia Meandžija, zamjenica Vanesa Meandžija

 

Potpredsjednik:

Luka Berač, zamjenica Žana Jurčić

 

Članovi:

1. Alan Rolc, zamjenik Dajan Delić

2. Marlan Dubrović, zamjenik Borna Buzarinov

3. Marta Despotović, zamjenik Andrija Despotović

4. Sven Sušanj, zamjenica Nora Reinić

5. Klara Car, zamjenica Paola Car

Stranice