Kultura, obrazovanje i sport

Muzejska zbirka Kastavštine

Muzejska zbirka Kastavštine izdvojena je zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Otvorena je na Dan Grada Kastva, 06.06.1981, a smještena je iznad gradskih vrata - Volte. Prvotna ideja otvaranja memorijalne zbirke u Kastvu, posvećene Vladimiru Nazoru, čije je desetogodišnje djelovanje u Učiteljskoj školi (1908. – 1918.) upisano u bogatu kulturno-povijesnu kroniku, transformirala se u osnivanje kompleksne zavičajne zbirke. Zahvaljujući angažmanu i predanosti stanovnika Kastavštine te radu prijašnjih djelatnika PPMHP-a prikupljeno je oko tisuću i petsto predmeta, arheološka, etnografska, kulturnopovijesna građa, te predmeti vezani uz Narodnooslobodilačku borbu. U osuvremenjenom postavu realiziranom 2005. predstavljena je sa oko sedamsto izložaka, bogata priča Kastva i okolice koja seže od od kasnog paleolitika i mezolitika do sredine 20. stoljeća. Naglašavajući čuvanje tradicijskih vrednota, običaja i umijeća, te slobodarski karakter grada i ljudi sadržan u vremenski protežnoj borbi za pravicu. O životu i kulturološkim tradicijama nekadašnjih žitelja područja Kastva i okolice svjedoči arheološka cjelina. Izloženi su nalazi kremenih oruđa iz brojnih pećina u kastavskom zaleđu, značajni artefakti brončanog doba (mač iz 10. st. p. K. pronađen na trgu Lokvina), te bogati nalazi dijelova odjeće i nakita iz nekropole u vrtači Mišinci (6 - 2. st. p. K.).
Kultura, obrazovanje i sport

Stranice