Naviku usvojimo i otpad odvojimo!

19.05.2015

Vrijeme je da počnemo gospodariti otpadom, umjesto da ga odlažemo na odlagališta. Ako otpad odvojimo, korisne sirovine poput papira, metala, plastike ili stakla možemo ponovno upotrijebiti.

http://naviku-usvojimo.hr/