Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba „Zelena energija u mom domu“

Grad Kastav u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Primorsko - goranskom županijom raspisuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“. Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije na području Grada Kastva. 

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava Fonda za zaštituokoliša i energetsku učinkovitost i Provoditelja natječaja može ostvariti fizičkaosoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenomosobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji.