UDRUGA: BOĆARSKI KLUB KASTAV

NAZIV UDRUGE: BOĆARSKI KLUB KASTAV
ADRESA UDRUGE: KASTAV, PUT VLADIMIRA NAZORA 6
KONTAKT OSOBA: Ferućo Škrobonja, Dean Rubeša, Veljko Gržinić
TELEFON: 
091/3505953, 091/2527795, 099/4010577
FAX: 

E-MAIL: 

WEB STRANICA:

   
DJELATNOST UDRUGE:
- Aktivnosti i takmičenja, te turniri
  prema programu Boćarskog Saveza PGŽ
- Rad sa mladim naraštajima iz
  Osnovne škole Milan Brozović, Kastav
   
PROVEDENI PROJEKTI: 
- Takmičenje u 3. ligi Primorje-Istra
- Međunarodni truniri
- Organizacija turnira u sklopu
       Kastavskih sportskih igara
- Rad sa mladim naraštajima