IZJAVA O POLITICI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ZAŠTITI OKOLIŠA GRADA KASTVA