REZULTATI PROVEDENOG ANKETNOG UPITNIKA ANALIZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA GRADA KASTVA

U rujnu 2009. godine Grad Kastav je proveo Analizu gospodarskih subjekata Grada Kastva prema kriterijima ukupnog prihoda, bruto dobit, veličine poduzeća i broja zaposlenih.

 

Temeljem dotične analize proveden je Anketni upitnik. Isti je tek jedan od koraka u osluškivanju potreba i stavova gospodarstvenika te predstavlja temelj na kojemu će se graditi daljnji odnosi i komunikacija. Sljedeći korak je promišljanje u smjeru unapređenja suradnje i međusobnog dijaloga s ciljem poboljšanja programa i jačanja konkurentnosti gospodarstvenika Grada Kastva.

 

Sastaviti će se popis prijedloga i mjera u domeni Grada Kastva, na koje Grad može direktno utjecati te na taj način dati izravnu injekciju pomoći gospodarstvenicima. Činjenica je da bi krivulja oporavka gospodarstva trebala biti strmija te da je u tom smjeru kreiranje programa djelovanja prema gospodarstvenicima neophodno. Sukladno ukazanim potrebama reagirati će se prema svakom zahtjevu/gospodarstveniku pojedinačno.

 

Anketni upitnik za gospodarstvenike Grada Kastva poslan je na adrese svih registriranih gospodarstvenika Grada sukladno popisu baze poslovnih podataka - Poslovne Hrvatske. Na isti upitnik odgovorilo je ukupno 33 gospodarstvenika od 811 poslanih anketa, odnosno od 679 vjerodostojnih anketnih upitnika ukoliko uzmemo u obzir one za koje se naknadno utvrdilo da su nepoznati, ne postoje ili su odselili. Dakle ukupan postotak odgovorenih anketa je 4,86%.

 

Anketni upitnik posebno je poslan i na adrese 30 najboljih gospodarstvenika Grada Kastva utvrđenih Analizom gospodarskih subjekata. Tek 8 najboljih gospodarstvenika je odgovorilo na Anketni upitnik što u postotku iznosi 26,67%.

 

Imajući u vidu trenutnu izazovnu situaciju i ozračje nepovoljnih kretanja u nacionalnom, europskom i svjetskom gospodarstvu očekivao se veći odaziv gospodarstvenika. Proaktivnost s obje strane je svakako dobrodošla te se u budućnosti ista i očekuje.

 

Nadamo se da će ostvarenje međusobne suradnje svakako djelovati u cilju poboljšanja „krvne slike“ gospodarstva Grada Kastva na obostrano zadovoljstvo.