ISPITIVANJE STAVOVA GRAĐANA GRADA KASTVA O PRIORITETIMA GRADSKIH PROJEKATA

Činjenica je da živimo u vremenu mnogobrojnih promjena koje zadiru u sve sfere društva i života te koje pred pojedinca i cijelu zajednicu postavljaju složena pitanja i traže konkretne odgovore. Upravo stoga ključna je uloga Grada kao pokretačke snage i glavne komunikacijske mreže svojih građana. 

Grad Kastav, u skladu sa vizijom budućeg djelovanja, želi uspostaviti prostor za suradnju s građanima i potaknuti ih na veću aktivnost sudjelovanja u javnom životu radi povećanja lokalne demokracije. Građanima treba omogućiti da slobodno iznesu svoje mišljenje, bitno ih je čuti te ostvariti povezanost i razviti zajedničku strategiju prioritetnih projekata u cilju sinkroniziranog razvoja.

Grad Kastav želi osigurati interes građana da svoje razmišljanje podijele i tako postanu aktivni sudionici razvitka grada i društva u cjelini. Važnost sudjelovanja u uspješnom ostvarenju ciljeva grada, zajedničkom promicanju razvojnog modela uvažavajući pritom ravnotežu različitih dimenzija napretka, neosporna je. 

Gradski projekti i investicije su razvojni resurs i determinanta provedbe cjelokupnog ciklusa napredovanja naše lokalne, ali i šire društvene zajednice. Temeljem navedenog, a pred završetkom najvećeg projekta gradnje i opremanja školske sportske dvorane, kreće se u osmišljavanje novog investicijsko razvojnog ciklusa. Grad je svjestan da očekivanja treba uskladiti s mogućnostima, a istovremeno pokazati kreativnost i hrabrost za nova rješenja.

Upravo stoga, a u cilju razvoja zajedničke strategije suradnje te što kvalitetnijeg razvojnog planiranja, pozivamo Vas da odgovorite na anketna pitanja te na taj način date svoj doprinos postavljanju i realizaciji razvojnih planova i projekata.