Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

 

Na temelju 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN br. 38/09. 124/97, 91/96. i 174/04.), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 5/05. i 26/09.) i članka 3. Odluke o načinu, uvjetima i postupku provođenja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva (“Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 9/08), Gradonačelnik Grada Kastva, objavljuje

 

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 provođenjem usmenog nadmetanja

 

I.   PREDMET ZAKUPA:

 

Predmet zakupa je slijedeći poslovni prostor u Kastvu u vlasništvu Grada Kastva:

 

PREDMET ZAKUPA

POVRŠINA

NAMJENA

DJELATNOST

POČETNA

MJESEČNA

ZAKUPNINA

EUR/m2

TRAJANJE

ZAKUPA

 

1

2

3

4

5

zatvoreni poslovni prostor u

Školskoj sportskoj dvorani

roh-bau

76,50 m2

 

ugostiteljska djelatnost-

bistro

10 EURA/m2

5 GODINA

 

GARANTNI

POLOGU

KUNAMA

POČETAK

PLAĆANJA

ZAKUPNINE

POČETAK

OBAVLJANJA

DJELATNOSTI

PREGLED

PROSTORA

DATUM I

VRIJEME

USMENOG

JAVNOG

NADMETANJA

6

7

8

9

10

10.000,00 kuna

1.rujna 2010.

1. rujna 2010.

 

24.05.2010. od 13-15 sati

 

1. lipnja 2010. u 12,30 sati

 

 

 

 

II.  NAČIN I UVJETI PROVOĐENJA NATJEČAJA:

 

1.    Za zatvoreni poslovni prostor koji se daje u zakup natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem.

2.    Javni natječaj provodi se sukladno odredbama Odluke o načinu, uvjetima i postupku provođenja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva («Službene novine» PGŽ broj 9/08).

3.    Poslovni prostor izdaje se u zakup za ugostiteljsku djelatnost-bistro. Natjecatelj je obvezan priložiti izvod iz odgovarajućeg registra kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora.

4.    U zakup se daje neuređeni poslovni prostor koji će zakupnik urediti i privesti svrsi o svom trošku bez naknadnih priznavanja troškova.     

5.    Natjecatelj koji namjerava koristiti pravo iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji («Narodne novine», broj 92/05 i 27/07.) treba dostaviti dokaze kojima dokazuju svoj status.

6.    Natjecatelj ne može pristupiti usmenom javnom nadmetanju ako po bilo kojoj osnovi  na dan zaključenja natječaja ima dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Gradu.

7.    Punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan je najkasnije  do održavanja usmenog nadmetanja Komisiji dostaviti punomoć  za zastupanje  (za fizičke osobe, punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe, punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati otvaranju pisanih ponuda, odnosno održavanju usmenog nadmetanja.

8.    Natjecatelj čija se ponuda utvrdi kao najpovoljnija, dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili do roka kojeg odredi Gradonačelnik sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor.

Ako najpovoljniji natjecatelj ne postupi na navedeni način bez  opravdanog razloga, smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, te će se odluka o dodjeli poslovnog prostora u zakup staviti izvan snage, a natječaj za predmetni poslovni prostor ponoviti. U tom slučaju izabrani natjecatelj gubi pravo na povrat uplaćenog garantnog pologa.

Odluku o opravdanosti razloga zbog kojih natjecatelj, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, nije u određenom roku preuzeo poslovni prostor i sklopio ugovor o zakupu, donosi Gradonačelnik.

9.    Na natječaju ne može sudjelovati pravna ili fizička  osoba koja je već bila utvrđena najpovoljnijim natjecateljem za  poslovni prostor koji je predmet natječaja, ali nije sklopila ugovor o zakupu poslovnog prostora ili je sklopila ugovor i isti otkazala.

10.  Natjecatelj je obvezan dati izjavu da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju, ali ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku te da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga  (bez obzira da li je u poslovni pristor ulagao sa ili bez suglasnosti zakupodavca).

11.  Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava na trošak zakupnika.

12.  Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječaju ne izabere najpovoljnijeg natjecatelja.

13.  Natjecatelj je dužan dati izjavu kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 5/05. i  26/09.).

 

Svi ostali uvjeti natječaja, kao i dokumentaciju koju je potrebno priložiti pisanoj prijavi navedeni su u natječajnoj dokumentaciji, koja se podiže u uredovno radno vrijeme (ponedjeljkom i petkom od 8-11 sati, utorkom od 13-17 sati i srijedom od 12-15 sati) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva, Kastav, Zakona kastavskega 3.

Sudionici su dužni prije podizanja natječajne dokumentacije uplatiti iznos od 100,00 kuna na žiro račun Grada Kastva broj 2500009-1818000003 kod HYPO ALPE ADRIA BANK d.d., s pozivom na broj: 68 7706-OIB, svrha: natječajna dokumentacija.

 

III.   SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA:

Pisane prijave za sudjelovanju u natječaju sa potrebnim prilozima, predaju se osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom “NE OTVARAJ - NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR – KASTAV ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA”  u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva, na adresi: 51215 Kastav, Zakona kastafskega 3, počev od 17. svibnja  2010. zaključno do 1. lipnja 2010. do 12 sati.

 

IV. VRIJEME I MJESTO USMENOG JAVNOG NADMETANJA

Usmeno javno nadmetanje održat će se dana 1. lipnja 2010. godine  u Gradskoj vijećnici Grada Kastva u Kastvu, Zakona kastafskega 3 u 12,30 sati.

 

    

 Gradonačelnik Grada Kastva