UGOVORENI RADOVI NA IZGRADNJI DIONICE JURJENIĆI - SPORTSKA ZONA

Dana 21. lipnja 2010. godine ugovoreni su radovi na izgradnji  ceste  JURČIĆI — JURJENIĆI — BELIĆI, dionica BA — 1 od JURJENIĆA — ODVOJKA ZA SPORTSKU ZONU  u dužini od 180 m sa svom pratećom komunalnom infrastrukturom. Ugovorna vrijednost radova iznosi 1.724.550,90 kn (sa PDV-om), izvođač radova je GP KRK d.d., Krk , a stručni nadzor je povjeren AG PROJEKTU d.o.o., Kostrena .

Ova dionica dio je županijskog pravca ceste 233 RIJEKA (Čandekova ul.) — SRDOČI — JURČIĆI — JURJENIĆI — BELIĆI. Na području Grada Kastva dionica ovog županijskog pravca duga je 3 km, a izgradnjom ugovorene dionice biti će izvedeno 80 % ukupne dužine te će još preostati radovi na izradi spoja od SPORTSKE ZONE KASTAV — BELIĆA (cca. 300 m) i REŠETARI — SRDOČI (cca. 300 m).

Osim navedene dionice ugovoreni su radovi na izgradnji cesta u sportskoj zoni Grada Kastva do ulaza u školsku sportsku dvoranu i to slijedeće dionice:

BA — 3 - I dionica ceste u sportskoj zoni  L = 220 m 

BA — 4 - II  dionica ceste u sportskoj zoni  L = 20 m

Ugovorna vrijednost radova iznosi 2.498.293,75 kn (sa PDV-om), izvođač radova je GP KRK d.d., dok stručni nadzor obavlja AG PROJEKT d.o.o., Kostrena .