Natječaj o dodjeli sredstava za izradu Internet stranica gospodarstvenika Grada Kastva – suradnja Grada Kastva i Net Projekta d.o.o.

Grad Kastav u suradnji s tvrtkom  Net Projekt d.o.o. za svojepoduzetnike i obrtnike organizira predavanje na temu

 

INTERNET STRANICE 

 Nezaobilan dio uspješnog poslovanja

 

Saznajte sve o:

  • Prednostima i mogućnostima interneta
  • Kako osigurati dobar nastup na internetu?
  • Elementi „dobrih“ internet stranica
  • Klasične ili CMS internet stranice?
  • Kako napraviti prodajno orjentirane internet stranice?
  • E-trgovina — prodaja putem interneta
  • E-marketing —Google Analytics i njegove prednosti

 

Predavanje će se održati16. srpnja u 9.00 sati u vijećnici Grada Kastva, Zakona kastafskega 3.Prijavnicu možete pronaći na internet stranicama Grada Kastva na adresi www.kastav.hr ili nas možete kontaktirati na broj telefona 691 — 094.

 

Sudjelovanje za poduzetnikei obrtnike Grada Kastva je besplatno.

 

Natječaj je aktivan do 1. prosinca 2010. godine