Međunarodni natječaj CIP – Eko inovacije za 2010. godinu

Međunarodni natječaj CIP —Eko inovacije u 2010. godini donosi čak 35 milijuna eura za projekte tvrtki napodručju recikliranja, u graditeljskom i prehrambenom sektoru, učinkovitokorištenje vode te zeleno poslovanje i “pametnu” nabavu. Rok za prijavu je 9.rujna 2010. godine.

Okvirni program zakonkurentnost i inovacije (CIP) je provedbeni program Europske unije koji ima za ciljpotaknuti konkurentnost europskih poduzeća. Program se provodi od 2007. do2013. godine i raspolaže budžetom od 3.62 mlrd EUR, a namijenjen je prije svegafinanciranju projekata malih i srednjih poduzetnika.

Inicijativa CIPEko-inovacije financijski podupire projekte koji se bave prvom primjenom ilitržišnim recikliranjem eko-inovativnih tehnologija, proizvoda, usluga ilipraksi od europskog značaja, koji su već tehnički ispitani i dokazani kaouspješni, no koji obzirom na tržišne rizike, još uvijek nisu uspjeli zauzetitržišnu poziciju. Natječaj je otvoren za sve pravne osobe iz EU i Hrvatske, alii ostale zemlje koje su potpisale memorandum o razumijevanju za navedeniprogram. Prijaviti se mogu tvrtke samostalno, ali i kao konzorcij koji sesastoji od više partnera, bilo na nacionalnoj ili međunarodnoj razini.

Očekivanja prema tvrtkama iprojektima koji se prijavljuju za natječaj su iznimno složeni, pa osiminovativnosti moraju prije svega imati pozitivan utjecaj na okoliš, pokazatiznačajnu mogućnost replikacije i široke primjene, biti relevantni i pokazatiznačajan utjecaj i podršku ciljevima EU po pitanju zaštite okoliša. Također projektimoraju predstavljati dodanu vrijednost na razini Europe i međunarodnu razinuprojekta, a podrazumijeva se i da su dobro promišljeni s tehničke razine i sastrane upravljanja projektom. Kao još jedan od kriterija uzimat će se ifinancijska učinkovitost projekta te viša razina kvalitete za istu količinuuloženog rada.

Osim gore navedenog postoje iprioritetna područja financiranja u sklopu natječaja CIP — Eko inovacije, a to su sljedeća:

  • Recikliranje i iskorištavanje otpadnih materijala
  • Sektor graditeljstva: smanjenje potrošnje resursa i otpada u proizvodnji
  • Prehrambeni proizvodi i učinkovito korištenje vode
  • Zeleno poslovanje i “pametna” nabava

Rok za prijavu je 9. rujna2010. godine, a sve dodatne detalje predlažemo da potražite na stranicamanatječaja.

 http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/call_en.htm