Sufinanciranje sadnica kod podizanja voćnjaka i vinograda po Programu Obnova trajnih nasada u 2011. godini

CENTAR ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU
Primorsko-goranske županije
Stara Sušica, Karolinška cesta 87,
51314 Ravna Gora
tel./fax. 051/819-589
mob. 098/1721-256
e-mail: cbpp@cbpp.hr

Temeljem Zaključka Župana Primorsko-goranske županije od 11. listopada 2010. godine te Plana poslovanja i programa Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za 2010. godinu, v.d. ravnatelja Centra raspisuje:

NATJEČAJ

za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje sadnica kod podizanja
voćnjaka i vinograda po Programu Obnova trajnih nasada
u 2011. godini

 

Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje sadnica od strane Primorsko-goranske županije za provedbu Programa «Obnova trajnih nasada u 2011. godini» su sljedeći:1.   Količinski minimum za sufinanciranje sadnica po potencijalnom korisniku iznosi:
  • 300 komada za lozne cijepove,
   • 40 komada po vrsti za sadnice masline, smokve, badema, oraha, jabuke, kruške, trešnje, šljive, breskve i lijeske,
   • 500 komada po vrsti za sadnice kupine, maline, ribizla, borovnice, brusnice i aronije,
   • 1000 komada za sadnice jagode.
  2.   Voćne vrste koje se sufinanciraju jesu:
   • vinova loza, maslina, smokva, badem, orah, jabuka, kruška, trešnja, šljiva, breskva, lijeska, kupina, malina, ribizla, borovnica, brusnica, aronija i jagoda.

  3.   Sadnja će se sufinancirati na području Primorsko-goranske županije, a maksimalni iznos sufinanciranja sadnog materijala za pojedinog korisnika može u godini sadnje iznositi maksimalno 200.000,00 kuna.

  4.   Potencijalni korisnik za sufinanciranje sadnica dužan je dostaviti:

   •  zahtjev za sufinanciranje sadnica s osobnim podacima te podacima o vrstama i sortimentu,dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
   • dokaz o vlasništvu ili zakupu zemljišta na česticama na kojima je predviđena sadnja - vlasnički ili posjedovni list ne stariji od 06 (šest) mjeseci ili ovjereni Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

  5.   Rok za dostavu cjelokupne dokumentacije je 30 (trideset) dana od dana objave ovog natječaja u sredstvima javnog priopćavanja, a sufinanciranje sadnog materijala predviđeno je u 2011. godini.

  6.   Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi prema kriterijima iz ovog natječaja neće se razmatrati.

  7.   Cjelokupnu dokumentaciju do isteka roka za dostavu dokumentacije sukladno objavljenom natječaju potencijalni korisnici dostavljaju na adresu:


  CENTAR ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, STARA SUŠICA,

  Karolinska cesta 87,  51314 Ravna Gora,

  s naznakom «Obnova trajnih nasada u 2011. godini».

  8.   Program "Obnova trajnih nasada u 2011. godini" provoditi će se na području općina i gradova koje sudjeluju u radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije.

  9.   Putem Programa «Obnova trajnih nasada u 2011. godini» Županija će sufinancirati 1/2 iznosa vrijednosti sadnog materijala korisnicima s područja gradova Čabar, Delnice, Vrbovsko, Kastav, Novi Vinodolski, Bakar, Kraljevica, Rab i Krk te općina Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Matulji, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska, Viškovo i Vrbnik.

  10.  Popis korisnika za sufinanciranje sadnica koji zadovoljavaju navedene kriterije Centar će dostaviti Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu.

   

  Za sve dodatne informacije vezane za objavljeni natječaj možete se obratiti na broj telefona 051/ 819-589 ili mobitel 098/1721-256.

  O rezultatima natječaja potencijalni korisnici biti će izvješteni u zakonskom roku.