Najava 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

 

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
      GRAD KASTAV

 

   GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Klasa:    021-05/10-01/12

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-1

Kastav,  13. prosinca 2010.

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kastva

 

(Službene novine Primorsko goranske županije broj 26/09)

 

 

 

S A Z I V A M

 

 

 

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva

 

dana 20. prosinca 2010. godine u 18:00 sati

 

u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3

 

 

 

za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

 

DNEVNI RED

 

1.1. Prijedlog Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu i projekcija

        za 2012. i 2013. godinu - Plan razvojnih programa

 

1.2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu

                        Izvještava: Irena Gauš Mladenić, dipl. oecc.

 

2. Prijedlog Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim 

        djelatnostima za 2011. godinu

                        Izvještava: Ema Harej Kraljić, dipl. uč.

 

3. Prijedlog Odluke o financiranju javnih potreba u sportu za 2011. godinu

 

                        Izvještava: Ema Harej Kraljić, dipl. uč.

 

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika

        i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća

                        Izvještava: Vesna Orlić, dipl. iur.

 

5. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka

        i neovisnih vijećnika

                        Izvještava: Vesna Orlić, dipl. iur.

 

6. Prijedlog Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članova vijeća

        i predstavnika nacionalnih manjina Grada Kastva

                        Izvještava: Vesna Orlić, dipl. iur.

 

7. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2011. godini

                        Izvještava: Vesna Orlić, dipl. iur.

 

8. Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture

        na području Grada Kastva za 2011. godinu.

                                                      Izvještava: Dean Jurčić, ing.

 

9. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Kastva

                        Izvještava: Dean Jurčić, ing.

 

10. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

                        Izvještava: Dean Jurčić, ing.

 

11. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kastva u 2010. godini

                        Izvještava: Dean Jurčić, ing.

 

12. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

        na području Grada Kastva za 2011. godinu

                        Izvještava: Dean Jurčić, ing.

 

13. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo,

        razvoj i zaštitu potrošača

                        Izvještava: Mirella Mladin

 

14. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za studeni 2010. godine

 

15. Vijećnička pitanja


 

 

                                                                     Predsjednik

                                                                 Gradskog  vijeća:

                                                        Dalibor Ćiković, mag.ing.aedif.