JAVNA RASPRAVA o prijedlogu UPU 1 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09), Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a, (»Službene novine« PGŽ broj 25/10) Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

o b j a v l j u j e

 

da dana 03. siječnja 2011. godine započinje,

a 02. veljače 2011. godine završava

 

JAVNA RASPRAVA

 

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 1 za dio građevinskogpodručja naselja Kastav, oznake N1-a

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobeosiguran je javni uvid u izloženi Prijedlog urbanističkog plana uređenja UPU 1 u prostorijama Uprave Grada Kastva, Zakona kastafskega 3 i toponedjeljkom, četvrtkom i petkom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati, utorkomod 13,00 do 17,00 sati i srijedom od 12,00 do 15,00 sati.

 

Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Zakona kastafskega 3 u utorak 11. siječnja 2011. godine u 16,30 sati

 

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog urbanističkog plana uređenja UPU 1 mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- upisati u Knjigu prijedloga i primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,

- unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,

- uputiti u pisanom obliku na adresu: Grad Kastav, Gradsko poglavarstvo, Zakona kastafskega 3, 51215 KASTAV.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Tekstualni dio

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

SAŽETAK ZA JAVNOST 

 

Grafički dio

N1a_KASTAV_1_namjena_pov

N1a_KASTAV_2.1_promet

N1a_KASTAV_2.2_odvodnja

N1a_KASTAV_2.3_vodoopskrba

N1a_KASTAV_2.4_elektroopskrba_i_jav_rasvjeta

N1a_KASTAV_2.5_plinopskrba

N1a_KASTAV_3.1_uvjeti_koristenja

N1a_KASTAV_3.2_oblici_koristenja

N1a_KASTAV_4_nacin_i_uvjeti_gradnje

 

za pregled ovih dokimenata potrebno je na računalu imati program Autodesk DWF viewer 7 koji mozete preuzeti ovdje