Zaključeni Natječaji za oglašavanje gospodarstvenika Grada Kastva

Grad Kastav je gospodarstvenicimakoji djeluju na području grada ponudio mogućnost potpunog financiranja, odnosnosufinanciranja oglašavanja na Domaćem radiju (pokriva područje Kastva, Viškova,Matulja, Opatije i okolice), potpunog financiranja izrade reklamnog oglasa ulistu „Kvarnerina (mjesečnik liburnijskog kraja) te sufinanciranja izrade webstranice (Net projekt d.o.o.).OGLAŠAVANJE NA DOMAĆEM RADIJU

Natječaj radijskog oglašavanjagospodarstvenika Grada Kastva na Domaćem radiju zaključen je 1. studenog 2010.godine.

U vremenu od potpisivanja Ugovorasa Domaćim radijem d.o.o. i raspisivanja Natječaja pa do zaključenja Natječaja,odnosno od ožujka do studenog 2010. godine, oglašavanje je realiziralo 17 gospodarstvenikakoji djeluju na području Grada Kastva. Od toga se jedan gospodarstvenikoglašavao dva puta.

Evidencija zainteresiranihpokazala je da je jedan gospodarstvenik odabrao najveći Maxi paket radijskogoglašavanja (120 promidžbenih spotova, emitiranje promidžbene emisije i nagradnaigra) dok su ostali gospodarstvenici odabrali Start paket (60 promidžbenihspotova  te emitiranje promidžbeneemisije) koji je Grad Kastav financirao u potpunosti.OGLAŠAVANJE U LISTU „KVARNERINA“

Natječaj za oglašavanje u listu„Kvarnerina“ (oglašavanje na području Opatije, Kastva, Matulja, Lovrana,Mošćeničke drage, Viškova i Klane) zaključen je 10. prosinca 2010. godine.

U Kvarnerini su se oglašavaligospodarstvenici Grada Kastva kroz 3 mjeseca krenuvši od mjeseca listopada.Točnije u mjesecu listopadu su svoje reklame putem Kvarnerine oglasila ukupno 3gospodarstvenika, u studenom njih 8, a u prosincu 9.

Grad Kastav je u 100%-tnom iznosufinancirao navedeni oblik oglašavanja. Veličina reklamnog oglasa gospodarstvenikaovisila je o samoj veličini gospodarstvenika. Tako je za gospodarstvenike do 10zaposlenih predviđena 1/8 stranice oglašavanja, za one od 10 do 20  zaposlenih 1/4 stranice, a zagospodarstvenike preko 20 zaposlenih 1/2 stranice oglašavanja.IZRADA WEB STRANICA

Ugovor o izradi web stranicagospodarstvenika Grada Kastva sklopljen je sa Net projektom d.o.o. Natječaj zaizradu web stranice zaključen je 1. prosinca 2010. godine. Poticaje za navedeniNatječaj iskoristilo je ukupno 5 gospodarstvenika sa područja Grada Kastva.

Veličina sufinanciranja GradaKastva jednako kao i udjela gospodarstvenika u ukupnoj financijskojkonstrukciji ovisila je o samoj veličini gospodarstvenika te odabiru paketa. Naraspolaganju su gospodarstvenicima stajala 3 paketa i to:


WEB STRAT PAKET (osnovni paket)

Izrada ili redizajn web stranica do 5 linkova, prijava natražilice, otvaranje/reprogramiranje domene, od 5-30 e-mail adresa (premapaketu), godišnji smještaj stranica na serveru, održavanje od 12 mjeseci i 3godišnje tekstualne izmjene


WEB PLUS PAKET (prošireni paket)

Izrada ili redizajn web stranica do 6 linkova sa samostalnimuređivanjem stranica (ViNG2 CMS), galerija, prijava na tražilice,otvaranje/reprogramiranje domene, od 10-50 e-mail adresa (prema paketu),godišnji smještaj na serveru i održavanje od 12 mjeseci.


WEB MAXI PAKET (optimalni paket)

Izrada ili redizajn web stranicado 8 linkova sa samostalnim uređivanjem stranica (ViNG2 CMS), dinamičkagalerija, prijava na tražilice, Google Analytics — statistika web stranica,newsletter, otvaranje/reprogramiranje domene, od 10-70 e-mail adresa (premapaketu), mjesečni backup sustava NetBack-om, godišnji smještaj na serveru iodržavanje od 12 mjeseci.


Četiri gospodarstvenikaiskoristila su web start paket dok je jedan gospodarstvenik iskoristio web pluspaket.

Nadamo se da su gospodarstvenicimaodabrani marketinški paketi poslužili u svrhu pridobivanja prave publike zasvoje poslovanje te da su isti bili posrednik u povećanju prilika za uspjeh ida su u konačnosti doveli do generiranja većeg prometa, a time i profita.

Kako bi se unaprijedio odnosgospodarstvenika i Grada te kako bi dobili što bolji uvid u zadovoljstvoodabranim medijskim paketima oglašavanja, važno je da gospodarstvenici ispune evaluacijskiupitnik u prilogu. Navedeno je važno radi razvijanja daljnjeg smjera djelovanjau sufinanciranju/financiranju promocijskih aktivnosti i zaokruživanjamarketinške komponente djelovanja gospodarstvenika.

Za sve ostale informacije,poduzetnici mogu kontaktirati gradsku upravu Grada Kastva na broj telefona051/691-452 ili na e-mail adresu grad.kastav@ri.t-com.hr.