Najava 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

 

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA     
      GRAD KASTAV

 

   GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Klasa:    021-05/11-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-1

Kastav, 19. siječnja  2011.

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kastva

 

(Službene novine Primorsko goranske županije broj 26/09)

 

 

 

S A Z I V A M

 

 

 

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva

 

dana 27. siječnja 2011. godine u 18:00 sati

 

u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3

 

 

 

za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

 

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

                        Izvještava: Dean Jurčić, ing.

 

2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

        na području Grada Kastva u 2010. godini

                        Izvještava: Dean Jurčić, ing.

 

3. Prijedlog Zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti

        Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na

        dohodak (Narodne novine br. 80/10) s Ustavom

                        Izvještava: Vesna Orlić, dipl. iur.

 

4. Izvještaj o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Kastva za 2009. godinu

                        Izvještava: Irena Gauš Mladenić, dipl. oec.

 

5. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Kastva

        od 01. 12. do 31. 12. 2010. godine

 

 6. Vijećnička pitanja


 

 

                                                                     Predsjednik

                                                                 Gradskog  vijeća:

                                                        Dalibor Ćiković, mag.ing.aedif.