Prodaja voćnih sadnica

Obavještavaju se građani Grada Kastva da će dana 10.03.2011.godine 

započeti prodaja voćnih sadnica i loznih cjepova uz sufinanciranje Grada

Kastva.


Voćne sadnice i lozni cjepovi mogu se nabaviti u


„Mini farma“ Kastav, Jelušići 55,

Telefon: 256-565

Uz slijedeće uvjete:

-         Predočenje osobne iskaznice s prebivalištem na području Grada Kastva

-         Grad Kastav sufinancira 50% prodajne cijene, a građani preostalih 50% plaćaju „Mini farmi“

-         Voćne sadnice i lozne cjepove obavezno treba posaditi na području Grada Kastva

-         Maksimalan broj loznih cijepova: 25 komada

-         Maksimalan broj voćnih sadnica: 10 komada,

-         Maksimalan broj voćnih sadnica prodajne cijene preko 50 kuna: 5 komada (maslina, limuna, mandarina i sl. Voća)

-         Prodaja traje do iskorištenja proračunskih sredstava za tu namjenu.

                                                                           Grad Kastav