Najava 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA     
      GRAD KASTAV

 

   GRADSKO VIJEĆE

 

 

Klasa:    021-05/11-01/02

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-1

Kastav, 15. veljače  2011.

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kastva

 

(Službene novine Primorsko goranske županije broj 26/09)

 

 

 

S A Z I V A M

 

 

 

21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva

 

dana 24. veljače 2011. godine u 18:00 sati

 

u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3

 

 

 

za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

 

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 za dio

        građevinskog područja naselja Kastav, oznake  N1-b

                        Izvještava: Vesna Orlić, dipl. iur.

 

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim

        zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kastav

                        Izvještava: Vedran Padovan, bacc.admin.publ.

 

3. Prijedlog  Zaključka o potpisivanju Sporazuma gradonačelnika –

        gradovi preuzimaju vodeću ulogu u borbi protiv klimatskih promjena

                        Izvještava: Biljana Maljković, dipl. oec.

 

4. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Kastva

        od 01. 01. do 31. 01. 2011. godine

 

 5. Vijećnička pitanja


 

 

                                                                     Predsjednik

                                                                 Gradskog  vijeća:

                                                        Dalibor Ćiković, mag.ing.aedif.