Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. započinje u petak, 1.travnja 2011. godine

Rijeka, 31.3.2011.

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj najveće je statističko istraživanje općedruštvenog značaja kojeg priprema, organizira i provodi Državni zavod za statistiku svakih 10 godina (posljednji je popis proveden 2001. godine) radi dobivanja što točnijih podataka o broju, teritorijalnom razmještaju i strukturama stanovništva, te podataka o kućanstvima i stambenom fondu, a prema različitim demografskim i socioekonomskim obilježjima. Prikupljeni podaci nužni su za provođenje raznih gospodarskih i socijalnih razvojnih politika i znanstvenih istraživanja.

POPIS 2011. u Republici Hrvatskoj provodi se u razdoblju 1. do 28. travnja, sukladno Zakonu o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine ("Narodne novine, broj 92/10).

Sudjelovanje u Popisu je obvezno za sve stanovnike Republike Hrvatske!

Popis će, metodom intervjua na posebnim obrascima, provoditi popisivači, a kod dolaska u kućanstva pokazat će za to službena ovlaštenja.

Napominjemo da se popis obavlja isključvio u neposrednom intervjuu između popisivača i osobe koje daje podatke, bez obzira da li se taj razgovor vodi u stanu popisane osobe ili u dežurnom popisnom centru. Niti jedan popisivač nema pravo od osobe koja se popisuje (daje podatke) tražiti bilo koju vrstu podataka putem telefona ili mail poruke niti osoba koja daje podatke smije podatke dostavljati telefonski ili elektroničkom poštom.

Popisno povjerenstvo Ispostave Rijeka POZIVA SVE GRAĐANE GRADA RIJEKE I OSTALIH GRADOVA I OPĆINA NA PODRUČJU ISPOSTAVE (Bakar, Kastav, Kraljevica, Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo) na punu suradnju jer će svojim sudjelovanjem i točnim odgovorima pridonijeti kvaliteti provedbe i uspješnosti provedbe Popisa 2011.

Bitna napomena: Za sve članove kućanstava potrebno je pripremiti osobni identifikacijski broj (OIB) ili broj osobne iskaznice (za osobe koje osobnu iskaznicu imaju). U slučaju da popisivač nikoga ne zatekne kod kuće u vrijeme obilaska terena DUŽAN JE ostavit obavijest o ponovnom dolasku, s naznačenim danom i vremenom PONOVNOG DOLASKA, ODNOSNO (u ponovoljenom dolasku) NAZIVOM POPISNOG CENTR, VREMENOM DEŽURSTVA U ISTOM I BROJEM TELEFONA POPISNOG CENTRA (svi popisni centri na području Ispostave sa adresama i vremenom dežurstva, bit će navedeni u posebnoj obavjesti koja će se objaviti na web stranici Grada i web stranicama ostalih gradova i općina na području Ispostave)

Podsjećamo i kao Ispostava Rijeka da podaci prikupljeni Popisom koriste se isključivo u statističke svrhe i to u zbirnom (agregiranom) obliku.

Povjerljivost svih podataka iz Popisa zaštićena je Zakonom o Popisu i Zakonom o službenoj statistici.

Sve daljnje obavijesti o tijeku popisa i eventualnim nejasnoćama možete dobiti na službenoj stranici Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr)