Obavijest o izradi urbanističkih planova uređenja

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Temeljem odredbi članka 82. stavak 1 Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 38/09) Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva daje

 

 

O B A V I J E S T

O IZRADI URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

 

 

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 za dio građevinskog područja  naselja Kastav, oznake N1-b (»Službene novine« PGŽ broj 5/11), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 14 za dio građevinskog područja  naselja Kastav, oznake N1-3 (»Službene novine« PGŽ broj 47/10) pokrenut je postupak izrade:

 

-       Urbanističkog plana uređenja UPU 3 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-b

 

-       Urbanističkog plana uređenja UPU 14 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3

 

Detaljne obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva, na adresi Kastav, Zakona kastafskega 3, ili na telefon 051 691 453.