Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor predstavnika nacionalnih manjina


          REPUBLIKA HRVATSKA
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
      GRAD KASTAV

 

 

   GRADSKO IZBORNO
                POVJERENSTVO

 

 

 

 

Na temelju članaka 33. alineja i članka  65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" 44/05. – pročišćeni tekst, 44/06. i 109/07.) GRADSKO IZBORNO  POVJERENSTVO  GRADA KASTVA donosi

 

 

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
  Za područje  GRADA KASTVA  određuje se jedno biračko mjesto:


1)    biračko mjesto broj  1. u  KASTVU, Zakona kastafskega 3, Kastav
     (GRADSKA VIJEĆNICA) koje obuhvaća birače:

   1. albanske nac.manjine s prebivalištem na području Grada Kastva za izbor
       - članova Vijeća ALBANSKE nacionalne manjine u PGŽ
   2. romske nac.manjine s prebivalištem na području Grada Kastva za izbor
       - članova Vijeća ROMSKE nacionalne manjine u PGŽ
   3. slovenske nac.manjine s prebivalištem na području Grada Kastva za izbor
       - članova Vijeća SLOVENSKE nacionalne manjine u PGŽ
   4. crnogorske nac.manjine s prebivalištem na području Grada Kastva za izbor
       - članova Vijeća CRNOGORSKE nacionalne manjine u PGŽ
   5. srpske nac.manjine s prebivalištem na području Grada Kastva za izbor
       - članova Vijeća SRPSKE nacionalne manjine u PGŽ
   6. bošnjačke nac.manjine s prebivalištem na području Grada Kastva za izbor
       - članova Vijeća BOŠNJAČKE nacionalne manjine u PGŽ
   7. talijanske nac.manjine s prebivalištem na području Grada Kastva za izbor
       - članova Vijeća TALIJANSKE nacionalne manjine u PGŽ
   8. češke nac.manjine s prebivalištem na području Grada Kastva za izbor
       - predstavnik ČEŠKE nacionalne manjine u PGŽ
   9. mađarske nac.manjine s prebivalištem na području Grada Kastva za izbor
       - predstavnik MAĐARSKE nacionalne manjine u PGŽ
 10.makedonske  nac.manjine s prebivalištem na području Grada Kastva za izbor
       - predstavnik MAKEDONSKE nacionalne manjine u PGŽ
 11. njemačke nac.manjine s prebivalištem na području Grada Kastva za izbor
       - predstavnik NJEMAČKE nacionalne manjine u PGŽ
 12. slovačke nac.manjine s prebivalištem na području Grada Kastva za izbor
       - predstavnik SLOVAČKE nacionalne manjine u PGŽ
 13. srpske nac.manjine s prebivalištem na području Grada Kastva za izbor
       - članova Vijeća SRPSKE nacionalne manjine u Gradu Kastvu,
 14. bošnjačke nac.manjine s prebivalištem na području Grada Kastva za izbor
       - predstavnika BOŠNJAČKE  nacionalne manjine u Gradu Kastvu,

U Kastvu, 24. lipnja 2011. godine.                                              Predsjednik
                                      Izbornog povjerenstva
                                      Jasna Kučan, dipl.iur.