Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja

Temeljem odredbi članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 38/09, 55/11) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 4 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 (»Službene novine« PGŽ broj 15/11), Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva daje


OBAVIJEST O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJAUPU 4 za dio građevinskog područja naselja Kastav,
oznake N1-3 –
gospodarske namjene
(sjeverno od odmorišta Vrata Jadrana)Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 4 za dio građevinskog područja  naselja Kastav, oznake N1-3 (»Službene novine« PGŽ broj 15/11), pokrenut je postupak izrade UPU 4 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 –  gospodarske namjene (sjeverno od odmorišta Vrata Jadrana)

Detaljne obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva, na adresi Kastav, Zakona kastafskega 3, ili na telefon 051 691 453.