Speleo galerija Kastav-otvorenje izložbe fotografija

Fotografije su nastale od 2008.-2011. g. Autori fotografija, ujedno i članovi speleološkog društva “Buje”, su: Alen Hlaj, Jasmina Jović, Aleksander Fabriš, Goran Franjić. Na fotografijama su prikazane: Jama Triban1, Jama Triban2, Jama Gimnazijalka, Caverna Leopoldina, Grotta Faina, Grotta due gufi, Ponor Bazuje, Valerunska pećina te Vrtača kraj Makovci. Osim Ponora Bazuje, radi se o speleološkim objektima bez vode. Prikazani su ulazi, sige, prolazi, kanali i jedna poluspilja. Svi objekti su snimljeni na Bujštini, odnosno u okolici Buja i Grožnjana.

Za organizirane skupine mogući su posjeti i izvan radnog vremena uz prethodnu najavu na telefon. 095/845- 0048.