Najava 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 
      GRAD KASTAV

 

   GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

Klasa:    021-05/11-01/12

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-1

Kastav,  14. prosinca 2011.

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kastva

(Službene novine Primorsko goranske županije broj 26/09)

 

S A Z I V A M

 

31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva

dana 21. prosinca 2011. godine u 18:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3

 

za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1.1. Prijedlog Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu i projekcija za 2013. - 2014. godinu - Plan razvojnih programa 2012. – 2014.

 

1.2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu

                        Izvještava: Irena Gauš Mladenić, dipl. oecc.

                        Materijal u prilogu

 

2. Prijedlog Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim  djelatnostima za 2012. godinu

                        Izvještava: Ema Harej Kraljić, dipl. uč.

                        Materijal u prilogu

 

3. Prijedlog Odluke o financiranju javnih potreba u sportu za 2012. godinu

                        Izvještava: Ema Harej Kraljić, dipl. uč.

                        Materijal u prilogu

 

4. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2012. godini

                        Izvještava: Vesna Orlić, dipl. iur.

                        Materijal u prilogu

 

    5. Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2012. godinu.

                        Izvještava: Dean Jurčić, ing.

                        Materijal u prilogu

 

6. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja naknade za razvoj za 2012. godinu

                        Izvještava: Dean Jurčić, ing.

                        Materijal u prilogu

 

7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kastva u 2011. godini

                        Izvještava: Dean Jurčić, ing.

                        Materijal u prilogu

 

8. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kastva za 2012. godinu

                        Izvještava: Dean Jurčić, ing.

                        Materijal u prilogu

 

9. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za studeni 2011. godine

                        Materijali u prilogu

 

10. Vijećnička pitanja


 

 

                                                                     Predsjednik

                                                                 Gradskog   vijeća:

                                                        Dalibor Ćiković, mag.ing.aedif.