Objava glasačima

Hrvatski sabor je na izvanrednoj sjednici održanoj 23. prosinca 2011. godine donio Odluku o raspisivanju državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Odluka je objavljena u "Narodnim novinama", broj 151/11 od 23. prosinca 2011. godine.
DRŽAVNI REFERENDUM ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 22. SIJEČNJA 2012. GODINE.
Više o objavi u prilogu.