Teatar Exit u gostima „SHAKEspeare na EXit“, utorak 19.07. u 21.00h

Kako iskoristiti lik i djelo velikog barda, cijelu tu bujicu dramskih karaktera i radnji samo kao materijal, kao mjesto polaska iz kojeg se izmišlja glumačka igra, igra tijelom, a povremeno i duhom, a da se pritom ne opteretimo, zaustavimo i odustanemo zbog onoga što iz tog ponuđenog materijala zjapi poput snažne opomene spremne da nam potkresava krila, a to je ljepota i “legendarnost” Shakespeareova stiha?

Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga UPU4 za dio područja naselja oznake N1-3

Temeljem odredbi članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 38/09, 55/11) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 4 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 (»Službene novine« PGŽ broj 15/11), Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva objavljuje


PRETHODNU RASPRAVU

u tijeku izrade Nacrta prijedloga:

Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja

Temeljem odredbi članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 38/09, 55/11) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 4 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 (»Službene novine« PGŽ broj 15/11), Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva daje


OBAVIJEST O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJAUPU 4 za dio građevinskog područja naselja Kastav,
oznake N1-3 –
gospodarske namjene

Glazbeno društvo "Spinčići" oduševilo prepunu Crekvinu

U godini velikog jubileja, 90. godina postojanja i neprekidnog rada, Glazbeno društvo "Spinčići" održalo je pred prepunim gledalištem na kastavskoj Crekvini veliki rođendanski koncert. Puhačkim orkestrom ravnao je prof. Goran Prša, a slavljenicima su se na pozornici pridružili renomirani gosti: Sandra Bagarić, Klapa Kastav, Mario Battifiaca i grupa Kolaž. Program su vodili Irena Grdinić i Mario Battifiaca.

Najava 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 
      GRAD KASTAV

 

   GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa:    021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-1

Kastav,  06. srpnja 2011.

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kastva

 

(Službene novine Primorsko goranske županije broj 26/09)

 

 

 

S A Z I V A M

 

 

 

26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva

Stranice