Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje za 2011. godinu

JAVNI POZIV

PODUZETNICIMA IOBRTNICIMA NA

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZAKREDITIRANJE ZA 2011. GODINU

 

1.   KREDITNI POTENCIJAL: 4.000.000,00 Kn

 

2.   KORISNICI KREDITA

Korisnicisredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednjatrgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnimzanimanjima i obiteljska gospodarstva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik).

Proračun Grada Kastva za 2011. godinu / GV19/2010

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, Gradsko vijeće Grada Kastva na 19. sjednici održanoj 20. prosinca 2010. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2011. I
PROJEKCIJU ZA 2012. - 2013. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2011. i projekcija za razdoblje 2012. i 2013. godinu se sastoji od:

 *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Posjet učenika "Kartal Doga College-a"

Nakon opsežnih priprema  učenika i cijeloga tima učitelja predvođenih mladom i energičnom ravnateljicom  Sandrom Krpan  od  20. do 25.ožujka OŠ “Milan Brozović”  iz Kastva bila je domaćin učiteljima i osnovcima iz “Kartal Doga College-a”.  Tijekom njihovog , pomno isplaniranog petodnevnog boravka, učenici istanbulske  “bajkovite” škole  i njihovi domaćini pokrenli su  Plavi val, val angažiranih akcija koje apeliraju  na razumno gospodarenje vodama. Odaslan  je 22.

Najava 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
      GRAD KASTAV

 

   GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Klasa:    021-05/11-01/03

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-1

Kastav, 22. ožujka  2011.

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kastva

 

(Službene novine Primorsko goranske županije broj 26/09)

 

 

 

S A Z I V A M

Stranice