05 - Izmjene i dopune plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva (SN PGŽ 22-07)

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre grada Kastva obuhvaća preformiranje parkirališne  ovršine grafičke oznake P2, prilaznog stubišta, pješačkih površina, te zelenih površina Z. Predloženo rješenje  redstavlja kvalitetniju upotrebu prostora jer omogućava značajno veći broj parkirališnih mjesta, te prilaz  rađevini predškolske namjene sa približno istog nivoa.

06 - Izmjene i dopune DPU jezgre Grada Kastva SN PGŽ 03-09

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre grada Kastva obuhvaća prenamjenu dijela građevina u povijesnoj jezgri grada Kastva. Obuhvat Izmjena i dopuna sačinjavaju slijedeće katastarske čestice: 3520, 3523/1, 3523/2 sve k.o. Kastav. Ukupna površina zahvata iznosi cca 0.04m2 (382m2).

Predviđeni zahvat u smislu Izmjena i dopuna Plana predstavlja namjensku cjelinu – ugostiteljskoturistička namjena – smještajni sadržaj. Unutar predviđenog zahvata, u postojećem stanju, smještene su dvije građevine i dvije pomoćne građevine.

Crveni križ – Aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi Kastav

NAZIV UDRUGE: Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";

POSLOVNIK Gradskog vijeća Grada Kastva

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 i 36/ 09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine donosi


P O S L O V N I K
Gradskog vijeća Grada Kastva


Stranice