Raspored baja za krupni otpad

U skladu s Pravilnikom o električnom i elektroničkom otpadu, svi električni i elektronski uređaju NE SMIJU SE ODLAGATI u baje za glomazni otpad, već se moraju odložiti odvojeno.

BESPLATNU USLUGU ODVOZA može se naručiti kod koncesionara - tvrtke „METIS“ d.d. na besplatni telefon broj 0800-00-51, te će isti EE otpad preuzeti kod kaše kuće. Usluga se pruža tokom cijele godine.

Zbrinjavanje električnog i elektroničnog (EE) otpada

Proračun Grada Kastva za 2009. godinu / GV37/2008

Na temelju članka 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. podstavak 5. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 37. sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA KASTVA
za 2009. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) se sastoji od:

Dodjeljenje stipendije za akademsku 2008./2009.god

p{line-spacing: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 17px;}"p{line-spacing: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 17px;}"

Zaključkom Gradskog poglavarstva Grada Kastva od 09. prosinca 2008. godine dodijeljene su stipendije za akademsku 2008./2009. godinu.

 

I. U akademskoj godini 2008/2009. godini dodijeliti će se prema Kriterijima za stipendiranje darovitih studenata za školsku-akademsku 2008/2009 godinu sedam stipendija studentima fakulteta i to:<?xml:namespace prefix = u1 />

Blagdanske priredbe 2008.

Pridružite nam se na sljedećim Božićnim i novogodišnjim događanjjima


 

14.12. u 11,00 - CRKVA SV. JELENE - Božićni koncert učenika OŠ „M. Brozović“ Kastav


15.12. u 19,00 - GRADSKA VIJEĆNICA - primanje za predstavnike udruga


19.12. u 16,30 i 18,30 - ŠPOROVA JAMA - blagdansko darivanje predškolaca


Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu / GV 18/2007

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 25. siječnja 2007. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu / GV 08/2006

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2006. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu


Članak 1.

II. izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu / GV 4/2005

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 29. rujna 2005. godine donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/04 i 2/05) članak 7. mijenja se i glasi:

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu / GV 1/2005

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 20. siječnja 2005. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/04) članak 7. mijenja se i glasi:

Odluka o komunalnom doprinosu / GV 9/2004

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 30. rujna 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

- obveznici plaćanja komunalnog doprinosa,

- uvjeti i načini utvrđivanja komunalnog doprinosa,

Stranice