Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu / GV 08/2006

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2006. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu


Članak 1.

II. izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu / GV 4/2005

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 29. rujna 2005. godine donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/04 i 2/05) članak 7. mijenja se i glasi:

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu / GV 1/2005

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 20. siječnja 2005. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/04) članak 7. mijenja se i glasi:

Odluka o komunalnom doprinosu / GV 9/2004

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 30. rujna 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

- obveznici plaćanja komunalnog doprinosa,

- uvjeti i načini utvrđivanja komunalnog doprinosa,

Stranice