Dodjeljenje stipendije za akademsku 2008./2009.god

p{line-spacing: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 17px;}"p{line-spacing: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 17px;}"

Zaključkom Gradskog poglavarstva Grada Kastva od 09. prosinca 2008. godine dodijeljene su stipendije za akademsku 2008./2009. godinu.

 

I. U akademskoj godini 2008/2009. godini dodijeliti će se prema Kriterijima za stipendiranje darovitih studenata za školsku-akademsku 2008/2009 godinu sedam stipendija studentima fakulteta i to:<?xml:namespace prefix = u1 />

Blagdanske priredbe 2008.

Pridružite nam se na sljedećim Božićnim i novogodišnjim događanjjima


 

14.12. u 11,00 - CRKVA SV. JELENE - Božićni koncert učenika OŠ „M. Brozović“ Kastav


15.12. u 19,00 - GRADSKA VIJEĆNICA - primanje za predstavnike udruga


19.12. u 16,30 i 18,30 - ŠPOROVA JAMA - blagdansko darivanje predškolaca


Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu / GV 18/2007

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 25. siječnja 2007. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu / GV 08/2006

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2006. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu


Članak 1.

II. izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu / GV 4/2005

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 29. rujna 2005. godine donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/04 i 2/05) članak 7. mijenja se i glasi:

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu / GV 1/2005

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 20. siječnja 2005. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/04) članak 7. mijenja se i glasi:

Odluka o komunalnom doprinosu / GV 9/2004

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 30. rujna 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

- obveznici plaćanja komunalnog doprinosa,

- uvjeti i načini utvrđivanja komunalnog doprinosa,

Stranice