Oglas za prijam u službu na radno mjesto u Vlastitom pogonu Grada Kastva

2.11.2017

Oglas za prijam u službu na radno mjesto u Vlastitom pogonu

Grada Kastva NAMJEŠTENIK - KOMUNALNI RADNIK li

2 izvršitelja na određeno vrijeme

u periodu od 01. prosinca 2017. godine do 01. ožujka 2018. godine,

uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca

Besplatna radionica za OPG-ove i iznajmljivače

23.10.2017

LAG Terra liburna poziva sve zainteresirane koji se žele početi baviti poljoprivrednom i iznamljivačkom djelatnošću na besplatnu radionicu za OPG-ove i iznajmljivače koja će se održati u subotu 28. listopada 2017. u postorijama LAG-a ''Terra liburna'' (Kulturni dom Rukavac), Rukavac 61/A, Matulji s početkom u 9 sati.

Program u prilogu.

Natječaj za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Kastva

20.10.2017

Grad Kastav objavio je natječaj za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada

 

Rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 23.11.2017.g.

U nastavku su podaci kopirani sa Elektroničkog oglasnika javne nabave

 

Naručitelj: GRAD KASTAV

je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga"
za postupak: K1/16,
broj objave: 2017/S 01K-0021360.

Stranice