Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja u okviru Programa ukupnog razvoja Grada Kastva 2016. - 2020. godina

13.11.2015
Plan ukupnog razvoja

JAVNI POZIV

za prikupljanje projektnih ideja u okviru Programa ukupnog razvoja Grada Kastva 2016. - 2020. godina

 

I.

Grad Kastav u suradnji s Riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o. radi na izradi Programa ukupnog razvoja (u daljnjem tekstu PUR) Grada Kastva za razdoblje 2016.-2020. godina. PUR je važan dokument u procesu odabira budućih pravaca razvoja, ali i dokument koji je dio politike korištenja strukturnih fondova EU. Svrha izrade PUR-a je poticanje održivog razvoja Grada Kastva, razvoj onih djelatnosti koje omogućuju gospodarski i socijalni napredak uz istodobno očuvanje okoliša te prirodnog i kulturnog naslijeđa.

 

II.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se uključe u ovaj projekt i prijave svoje projektne ideje koje mogu doprinijeti gospodarskom, infrastrukturnom i društvenom razvoju te podizanju kvalitete života stanovnika Grada Kastva.

 

III.

Sve projektne ideje se predaju na priloženom Obrascu za prijavu projektnih ideja. Popunjeni obrazac pošaljite na e-mail mirta.klaricic@porin.hr ili info@kastav.hr ili putem faksa na broj 051/634-340. Jedan prijavitelj može prijaviti više projektnih ideja. Vlasništvo  nad projektnim idejama u potpunosti će se poštovati.

 

IV.

Javni poziv nije namijenjen financiranju projekata, već se provodi isključivo u svrhu stvaranja baze projekata u okviru PUR-a Grada Kastva, procjene apsorpcijskog kapaciteta i uključenja projekata u plan provedbe PUR-a, sukladno provedenoj evaluaciji i rangiranju prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Navedeno predstavlja polazište za financiranje projekata putem strukturnih fondova EU. Baza projekata biti će kontinuirano ažurirana tijekom cijelog razdoblja provedbe PUR-a.

Svi projektni prijedlozi moraju imati veći krug korisnika, odnosno širu ciljanu skupinu i utjecati na razvoj Grada.

 

V.

Javni poziv ostaje otvoren tijekom cijelog razdoblja izrade i provedbe PUR-a Grada Kastva.

 

VI.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/634-332, svakog radnog dana od 8-16 sati te na 051/688 211 (Grad Kastav).

 

Gradonačelnik Grada Kastva

Ivica Lukanović

KLASA: 022-05/14-03/19

URBROJ: 2170-05-01/1-15-11