Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1a – UPU 1

12.04.2019

Sukladno članku 102. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i 114/18) objavljuje Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu  III izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1a – UPU 1