Službene novine Grada Kastva

Sve službene objave Grada Kastva objavljene do 31.12.2018. nalaze se na

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=popis&sifra=51215

 

Impressum:

Izdavač: Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, Kastav

Uredništvo: Gradonačelnik Matej Mostarac, glavni urednik;  Pročelnik Ureda Grada, član uredništva;  Referent I. - Tajnik, član uredništva

Izlazi: po potrebi

Web: https://www.kastav.hr/sluzbene-novine-grada-kastva

Godina: 2019.

ISSN: 2670-8604